Tuesday, 16 October 2012

MINIT CURAI PBS PJPK TINGKATAN 1
TAJUK KURSUS
Kursus Penyebaran Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Tingkatan 1 – 2012 (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
TARIKH
16 hingga 18 APRIL 2012
TEMPAT
Dewan Bestari SM Agama Kuala Lumpur
AGENDA
PERKARA
TARIKH ;
16.04.2012, ISNIN

1.KONSEP PBS
oleh En. Fazari
(8.30 pagi – 10.30 pagi)
1. PBS – Pentaksiran Berasaskan Sekolah
- satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat
penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.
- Bukan Akademik (Pentaksiran Psikometrik dan PAJSK)
- Akademik (Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah)
2. penambahbaikan UPSR (Tahun 1- 2011), PMR (Tingkatan 1 – 2012)
3. Pentaksiran Psikometrik – ujian Aptitud, inventori personality
(dijalankan masa tingkatan 3 oleh Kaunselor)

2.PENTAKSIRAN PUSAT
dan
PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksir Rujukan Standard)
Oleh Pn. Rasimah (PPD Sentul)
(11.00 pagi – 1.00 tgh)
1.Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan KoKurikulum
- Sukan
- Aktiviti Jasmani (ujian SEGAK dan BMI)
- Aktiviti Kokurikulum (penilaian kokurikulum – 10%)
- Kesihatan (Pendidikan Kesihatan)
- Aktiviti Ekstra Kurikulum (contoh penglibatan pelajar ke Kejohanan Terbuka luar Negara, jemputan kompang dsb).
2. Penataran Pengoperasian PBS.
- surat pekeliling Bil.2 tahun 2011, Penambahbaikan system Pentaksiran Kebangsaan bagi PMR mulai 2012 bertarikh 14.02.2012.
3. Perlu wujud fail Jawatankuasa Induk PBS tingkatan 1
- minit mesyuarat kali pertama (minit mesyuarat Kurikulum dengan menghighlightkan PBS sekolah.
- fail evidens
- jadual PBS dipamerkan dalam bilik guru dan kelas
- jadual kerja PBS
4. seorang pelajar hanya satu fail bagi semua subjek dan hanya band terbaik sahaja disimpan.
5. Pemantauan PBS sedang berjalan oleh Lembaga Peperiksaan, Jemaah Nazir, PPD dan JPN - Jika markah bawah 70% pemantauan akan dibuat sekali lagi.
6. Fail showcase – fail bukti dan pameran untuk pemantauan sahaja.
7. Fail Induk PBS untuk Pendidikan Jasmani & Kesihatan mesti adakan – laman sesawang Sektor Penilaian dan Peperiksaan JPNWP (sppkl.net)
8. Jawatankuasa PBS – putuskan buat ujian atau tidak.

3.PELAKSANAAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN PUSAT.
Oleh Cik Azlina
(2.00 ptg – 4.30 ptg)
1.Dokumen Standard Prestasi (DSP) PJK TINGKATAN 1
- panduan untuk guru PJK menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
2. Tafsiran istilah,
- Band ( label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu)
- Standard (pernyataan tentang sesuatu domain uang merujuk aras tertentu dan bersifat generic bagi memberikan gambaran holistic tentang individu)
- Standard Prestasi (pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid)
- Deskriptor (pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksirkan dan dicapai)
- Evidens (Murid – pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan descriptor)
- Instrumen ( alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian lisan, demonstrasi, ujian amali dll) – boleh juga dijadikan sebagai evidens.
3. Kerangka Standard Prestasi

BAND
STANDARD
1
Tahu
2
Tahu dan Faham
3
Tahu, Faham dan Boleh Buat
4
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab
5
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji
6
Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

4. untuk PJK pentaksiran berdasarkan
- Band - B
- Deskriptor Jasmani – DJ
- Deskriptor Kesihatan – DK
- Evidens – E
Contoh  
-       B1DJ1E1 – Band Satu, Deskriptor Jasmani Satu, Evidens Satu
(menyatakan definisi komponen-komponen kecergasan fizikal)
-       B1DK2E2 – Band Satu, Deskriptor Kesihatan Dua, Evidens dua
(menyatakan maksud penyalahgunaan bahan seperti dadah dan ubat)
5. Pengajaran dan pembelajaran PJK dibuat berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) PJK
Pentaksiran PJK berdasarkan Dokumen Standard Prestasi (DSP) PJK.
Ajar (p&p) dulu kemudian buat pentaksiran.

TARIKH
 17.04.2012, SELASA

1.TAKLIMAT DARI PEGAWAI LEMBAGA PEPERIKSAAN
Pn. Azizah Omar
( 9.00 pg – 10.00 pg)
1.PMR ( tahun 2014) – dimansuhkan
2. KSSM dijangka – Tahun 2 (2012) dan Tingkatan 1 (2017) ganti KBSM.
3. PBS – mengajar (HSP) dan mentaksir (DSP) dengan menggunakan pemetaan Kerangka Standard Prestasi.
4. Penerangan istilah-istilah :
PENTAKSIRAN – proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.
PROSES – P&P GURU – langkah/ tindakan/operasi untuk mengetahui penguasaan dan pencapaian pembelajaran murid.
PRODUK – Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi oleh pelajar setelah melalui proses pendidikan.
PENGHAKIMAN – proses pertimbangan tentang penguasaan dan pencapaian pendidikan pelajar.
PENTAKSIRAN SEKOLAH – p&p dijalankan seperti biasa mengikut HSP dan pentaksiran dijalankan secara formatif atau sumatif bagi setiap p&p.

2.DOKUMEN STANDARD PRESTASI PJK
Oleh Cik Azlina
(10.30 pg– 12.30 tgh)
1.Pengoperasian dan penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBS.
2.Dokumen Standard Prestasi (DSP) PJK TINGKATAN 1
- panduan untuk guru PJK menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
3. Pembahagian kumpulan dan menjalankan tugasan-tugasan bengkel
(menggubal pelbagai instrumen, evidens PJK dalam kumpulan)

3. PERBINCANGAN DAN KERJA KUMPULAN/ BENGKEL
(2.00ptg – 4.30ptg)
Dibahagi kepada 6 kumpulan mengikut tugasan yang diberi – membentuk evidens PJK. KUMPULAN 3
EVIDENS
TAFSIRAN
B1DJ1E1
Menyatakan definisi komponen kecergasan fizikal.
B1DK2E2
Menyatakan maksud penyalahgunaan dadah seperti dadah dan ubat.
B2DJ2E3
Mengenal pasti fasa-fasa lakuan dalam acara lari pecut dan lontar peluru
B2DK3E1
Menyatakan peranan agensi yang terlibat dalam ehwal pengguna.
B3DK1E1
Menerangkan prosedur menguruskan konflik dan stress.
B4DK2E1
Membanding besa antara dadah dan ubat.
B5DK4E1
Menunjuk cara prosedur pertolongan cemas DRABC


TARIKH
18.04.2012, RABU

1.PENATARAN MATAPELAJARAN PJK TINGKATAN 1 DAN MEREKOD DOKUMEN
Oleh En.Fazari

(8.30pg – 10.00pg)
1. Isu mata pelajaran PJPK hari ini
- mp kelas kedua walaupun mp teras
- tidak penting – sesiapa pun boleh mengajar PJPK.
- tiada peperiksaan peringkat pusat
- Silibus PJPK tidak diajar sepenuhnya
- objektif PJPK (psikomotor) tidak menguji kognitif mengikut peperiksaan hari ini.
- PJPK tidak dinilai sepenuhnya sebelum ini
- guru menggunakan waktu PJPK untuk mengajar mp lain
2. Merekod keputusan penilaian tugasan berdasarkan elemen berikut :

RUBRIK
ELEMEN
MARKAH
Pengetahuan
Setiap skala X 3 = 24
Mengumpul fakta

Kandungan folio

Kemahiran
Setiap skala X 4 = 16
Amali kemahiran

Nilai
Setiap skala X 22 = 8
Penerapan unsure nilai

(Jumlah = 48)
Jumlah


Skala penskoran


3. SKALA PENSKORAN
SKALA
SKOR
TAHAP PENCAPAIAN
4
37 – 48
CEMERLANG
3
25 – 36
KEPUJIAN
2
13 – 24
BAIK
1
0 – 12
MEMUASKAN
2. BENGKEL
(10.30pg – 12.30tgh)

PEMBENTANGAN HASIL KERJA KUMPULAN.

3.RUMUSAN DAN PENUTUP
(2.00ptg – 4.00 ptg)

PEMBENTANGAN HASIL DAPATAN KURSUS – REFLEKSI WAKIL JU SEKOLAH


Minit curai disediakan oleh
ROSZILAH BINTI ASMUTI                                                                           
Tarikh : 18.04.2012

No comments:

Post a Comment